Tag Archives: trčati

E, baš hoću

Nemoj u vodu.
Nemoj u blato.
Nemoj to dirati
mamino zlato.

Indijanka

Ja sam strašna indijanka
svi me zovu – upišanka.

Moja hrabrost
poznata je svima,
pa i onim – kokoškama trima.

Od strelice moje
perje im je svuda.
Kad je mama viknula
ispala mi duda.