Daily Archives: listopad 16, 2014

Malo jesenske buke

U parku. Tihi je dan,
zlatnom prašinom napudran.
Modar i plavetan,
žut i kestenjavi,
a narančastom kapicom na glavi.