Dječije narodne igre

Možda niste ni znali da neke od djeci najdražih igrica potiču iz naroda odnosno da spadaju u stare dječje narodne igre.

Navest ću nekoliko takvih primjera, možda ćete se iznenaditi.

Lijepo je sjetiti se starih narodnih igara, vremena kada su djeca provodila dosta vremena na otvorenom, a opet se vrlo dobro zabavljala.

1. Širi, širi vezeni peškiri (šareni šeširi)

Djeca stanu u krug držeći se za ruke i vrte se uz pjevanje pjesme

Širi,širi,vezeni peškiri(šareni šeširi),
Bosa ja, bosa ti,
Okreni se…… (Luka ti)

Sva djeca pjevaju pjesmu, za početak učiteljica kaže prvo ime djeteta koje se okrene i ponovo uhvati ostale za ruke. Dijete koje se prvo okrenulo na tekst “okreni se” izgovara ime prijatelja po želji.

Pjesma se pjeva onoliko puta koliko ima djece, tj. sve dok se svi ne okrenu, tj. budu okrenuti leđima.

Na kraju završavamo:

Širi,širi Vezeni peškiri (šareni šeširi),
Bosa ja, bosa ti,
Okrenimo se natrag svi!

I svi su ponovno u početnoj poziciji.

2. Ide maca oko tebe

Ide maca oko tebe
Pazi da te ne ogrebe.
Čuvaj mijo rep
Da ne budeš slijep.
Ako budeš slijep
Otpast će ti rep.

Djeca sjednu u krug, a jedno dijete (“maca”) stane izvan kruga. U ruci ima neki manji predmet. Svi pjevaju, a “maca” kruži oko djece (s vanjske strane kruga).

U jednome trenutku dijete mora neopazice staviti predmet iza nekog djeteta. Time je dalo na znanje da je to dijete izabrano za “miša”.

Djeca prate dešavanje te čim primjete da je predmet iza njegovih leđa, uzima predmet i trči za “macom”, a “maca”  trčeći ,sjeda na mjesto “miša”. Ako “miš” stigne prije “mace” sve se ponavlja s istim djetetom “macom”.

3. CRNA MARICA 1,2,3 (jednostavna varijanta)

Igra 4-5 igrača
Odabere se dijete koje će biti “Crna marica” koje će stajati uz zid okrenut licem i izgovarati “CRNA MARICA 1,2,3.

Ostali igrači stoje 15-20 metara udaljeni i dok dijete izgovara tekst mogu mu se primicati, kada se ono okrene moraju stajati mirno.

Dijete koje bude viđeno od marice da se pomjera vraća se na početnu poziciju. “Crna marica” postaje dijete koje prvo dođe (pošto nije viđeno da se pomjera) i dotakne maricu po leđima.

 

 

 

 

marginheight=before