Kišobran, jesen i kesten

U voćnjaku šljive,
u šumi gljive.
Pod stablom orasi,
popadalo lišće zlatno
dvorište školsko krasi.
Na trsovima grozdovi zreli,
lasta s kovčegom
na jug se seli.
Sunce spava sve duže,
pčele se umorile,
tuguju ruže,
a magla
postaje haljina brezina stabla.
Na zimski san
odlaze kratki rukavi,
baka se s paprikom
i pekmezom bavi.
Na terasama
pripremljene su krizanteme
– sve su to
jesenske teme.
Vera Zemunić
Mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić
marginheight=before