Kako pripremiti dijete za vrtić?

Vrijeme je za privikavanje na vrtić. Kako najbezbolnije proći taj proces? Kada odlučite dijete upisati u vrtić, trebate znati da će to biti velika promjena za dijete, posebno ako se do tada nikada nije odvajalo od majke.

Polazak u vrtić predstavlja za dijete novo poglavlje života u kojem se dijete susreće sa velikim brojem novih ljudi, prostorom ,situacijama.

Prije samog prvog odlaska u vrtić, vrlo je važno dijete prije toga pripremiti za vrtić, s njim razgovarati o novoj situaciji i tome što će se u vrtiću dešavati. Poželjno je dijete dovesti u vrtić da upozna svoje odgajatelje, sobu, svoje prijatelje.

U prvim danima boravka u vrtiću (tjedan do dva) bilo bi dobro da djeca ostaju kratko (sat do dva) i to najbolji period za boravak je period igre. Vrijeme obroka i spavanja se često teško prihvataju u samom početku boravka u vrtiću.
Prilagodbe djece na vrtić mogu biti raznolike.

Najveći broj djece prođe proces prilagodbe bez većih poremećaja ponašanja, a samo mali broj prolazi teži oblik adaptacije. Neka djeca otvoreno negoduju, redovito burno reagiraju kod rastajanja s roditeljima, plaču, odbijaju komunikaciju.

Ne prihvaćaju i otvoreno se bune protiv nove situacije. Treba napomenuti da je trenutak rastanka krizni trenutak i da se većina djece nakon što roditelj ode primiri i zaigra.

Neka djeca prve dane ulaze u sobu bez otpora zainteresirana za nove igračke, da bi se otpor pojavio treći dan ili idući tjedan, kada shvate da je odlazak u vrtić svakodnevan, a u njemu se ne osjećaju još sigurno.

marginheight=before