Daily Archives: ožujak 13, 2013

Kako djecu vježbati samokontroli?

Samokontrola je nešto o čemu rijetko razmišljamo kada je riječ o djeci, ili smatramo da će je djeca  steći sama po sebi. Ipak, ona se treba vježbati, izgrađivati još u ranom djetinjstvu. Prvo, vrlo je važno znati da samokontrola nije isto što i disciplina.

Samokontrola se uči kroz mnogobrojna otkrivanja i ponavljanja. Ona se dešavaju polako i tokom cijelog djetinjstva. Evo nekoliko ideja kako potaći u unaprijediti dječju samokontrolu: