Daily Archives: studeni 30, 2012

Igra

Igra je najvažniji segment djetetova života.Slobodno možemo reći da je igra djetetov posao. Osim što djeci pruža zadovoljstvo, to je također i način na koji djeca uče u ranoj dobi.Oni uče sami o sebi, o drugima, stvarima koje ga okružuju, te socijalne vještine.

Već u dojenačkoj dobi dijete se počinje igrati.Igra se sastoji od jednostavnih mišićnih pokreta koji se ponavljaju, bilo da dijete pri tome koristi ili ne koristi neke predmete.
Poželjno je da dijete u ovom dobu može koristiti igračke koje će potaći njihovu aktivnost i znatiželju,a samim tim i učenje.