Da je meni sunce biti

Da je meni sunce biti,
cijeli svijet bih obasjao.
Sunce da je meni biti
svih bih žarom ogrijao.

Da je meni sunce biti,
nigdje ne bi bilo zime.
Sunce da je meni biti
grijao bih i Eskime.

Da je meni sunce biti
plovio bih iznad mora.
Sunce da je meni biti,
jutru ja bih bio zora.

Da je meni sunce biti
svjetlo ja bih svima bio.
Sunce da je meni biti,
led bih mržnje otopio.

Kuzman Landeka

Izvor: Landeka

marginheight=before