Daily Archives: lipanj 30, 2012

Da je meni sunce biti

Da je meni sunce biti,
cijeli svijet bih obasjao.
Sunce da je meni biti
svih bih žarom ogrijao.

Da je meni sunce biti,
nigdje ne bi bilo zime.
Sunce da je meni biti
grijao bih i Eskime.

Mala crvena koka i zrno pšenice

Mala crvena koka čeprkala po dvorištu i našla zrno pšenice.
– Gledajte, gledajte – veli koka. – Našla sam zrno pšenice. Tko će ga odnijeti u mlin? Bit će kolača.

– Ja ne – veli miš.
– Ni ja – veli patka.

– Onda ću ga odnijeti sama – reče crvena koka. Uzme zrno pšenice i odnese ga u mlin.

Bit ću dobar iz inata

Baš se danas neću tući!
Danas ću baš dobar biti!
Iz škole ću
ravno kući
baš na vrijeme se vratiti!

I špinat ću sav pojesti.
Pokazat ću mami, tati
uredan
da mogu biti.
Baš se neću zaprljati!