Tag Archives: važan

Čudna ljubav

Rekla je čak
da sam joj mrzak.
Pa neodgojen,
umišljen, drzak.

Drugarici priča
po cijeli dan
kako sam grub
i neotesan.

Strašilo

Strašilo u polju stoji,
ono nikog se ne boji,
jer je čuvar pravi,
pa se važan pravi.

Kada crna vrana
poleti sa grana
Straško vikne stoj,
kukuruz je moj.

Biram tebe, tata

Čim pribavim naliv-pero
i komadić lista,
objavit ću pravi oglas,
da stvar bude čista.

Teta roda nek’ me spusti
točno ispred vrata
iza kojih živi onaj
nasmijani tata.

Poželjno je da je pošten,
veseo i snažan,
u napadu da je spretan,
u obrani važan.

Superman

Na leđima crveni mi plašt,
na prsima slovo Es.
Kada nogom lupim,
začuje se bum, pa tres.

Zrakom letim, sličim ptici,
čuvajte se razbojnici.
Gradom kružim, kažem svima,
pomoć pružam nemoćnima.