Tag Archives: ruža

Hajde da se dogovorimo

Hajde da se dogovorimo
da od danas istinu govorimo.

Hajde da se dogovorimo
da pred riječ RAT slovo B stavimo
pa da od rat riječ BRAT pravimo.

Hajde da se dogovorimo da već od sutra
jedni drugima ljubav navijestimo
i da se više ne žestimo.

Pauk romantičar

Ljeta više nema.
Svi pauci mreže pospremaju,
u svojim rupama neki već drijemaju.

Samo jedan pauk
još se ne sprema
– gospodin P. Muholović,
evo baš penje se uz jedan borić.