Tag Archives: pozdrav

Muha

Na moj stol
doletjela jedna muha.
Pogledam je malo bolje,
a ona se smije od uha do uha.

Pogledam je drugi put,
kao da se crno ticalo
dvaput malo micalo. 

Proljetni pozdrav

Prije neg bijela rada

Izgubi vijenac s glave,

Požurimo iz grada

U brda što plave.

 

Požurimo  iz grada

Što nas od sunca skriva

Tamo gdje bila rada

U travi srećna sniva.

 

Nasiha Kapidžić-Hadžić