Tag Archives: miš

Zemlja snova

Nedavno sam bio
u zemlji snova,
vidio sam u njoj
što šta nova.

U njoj sam se vozio
neobičnim vlakom,
tračnica on nema
već putuje zrakom.

Mala crvena koka i zrno pšenice

Mala crvena koka čeprkala po dvorištu i našla zrno pšenice.
– Gledajte, gledajte – veli koka. – Našla sam zrno pšenice. Tko će ga odnijeti u mlin? Bit će kolača.

– Ja ne – veli miš.
– Ni ja – veli patka.

– Onda ću ga odnijeti sama – reče crvena koka. Uzme zrno pšenice i odnese ga u mlin.