Tag Archives: kokoške

Indijanka

Ja sam strašna indijanka
svi me zovu – upišanka.

Moja hrabrost
poznata je svima,
pa i onim – kokoškama trima.

Od strelice moje
perje im je svuda.
Kad je mama viknula
ispala mi duda. 

Tri jajeta

Tri su koke
Tri kokoške bijele,
Bijala jaja
Sasvim ista snijele.

Svako isto,
Ni manje ni veće
I od prve, druge I od treće.

I sad muke
Zamislite moje
Da pronađem čije li je koje.

Gvido Tartalja