Tag Archives: igra

Agresivno ponašanje

Agresivnim ponašanjem se smatra svako ponašanje koje je učinjeno s namjerom da se nekome ili nečemu nanese šteta bilo koje vrste.

O agresivnosti se radi kada postoji namjera da se nekoga povrijedi. Nećemo smatrati agresijom, npr. ako neko dijete nenamjerno stane drugome na nogu, ali ćemo čupanje kose nazvati agresivnim ponašanjem.

Nestašni vjetar

Igrao se vjetrić,
taj nestaško mali.
Vrata otvorio
na obližnjoj štali.

Dirkao je tamo
jare, ždrijebe, tele,
a oni se takvoj
igri baš vesele.

Kako djecu vježbati samokontroli?

Samokontrola je nešto o čemu rijetko razmišljamo kada je riječ o djeci, ili smatramo da će je djeca  steći sama po sebi. Ipak, ona se treba vježbati, izgrađivati još u ranom djetinjstvu. Prvo, vrlo je važno znati da samokontrola nije isto što i disciplina.

Samokontrola se uči kroz mnogobrojna otkrivanja i ponavljanja. Ona se dešavaju polako i tokom cijelog djetinjstva. Evo nekoliko ideja kako potaći u unaprijediti dječju samokontrolu:

Kako skrenuti pažnju djetetu na ono što mu govorimo?

Svaki roditelj se svakodnevno susreće sa situacijama da svom djetetu jednu rečenicu ponovi bezbroj puta, čak i povišenim tonom, a dijete i dalje ne čuje da mu nešto govorite. Kako reagirati da vas dijete čuje, a k tomu i posluša?

Djeca su jednostavno naučila da će zanemarivanjem naredbi dobiti na vremenu, i naučeno je da ne reagira prije nego se proderete.

Naravno mi to nećemo uraditi. Možemo prokomentirati njegovu radnju i prići mu, privoliti ga da nas pogleda te objasniti što od njega uskoro očekujemo. Ukoliko mu nešto odvlači pažnju (igračka ili TV) to ćemo privremeno oduzeti ili isključiti te objasniti da uskoro slijedi večera.

Igra

Igra je najvažniji segment djetetova života.Slobodno možemo reći da je igra djetetov posao. Osim što djeci pruža zadovoljstvo, to je također i način na koji djeca uče u ranoj dobi.Oni uče sami o sebi, o drugima, stvarima koje ga okružuju, te socijalne vještine.

Već u dojenačkoj dobi dijete se počinje igrati.Igra se sastoji od jednostavnih mišićnih pokreta koji se ponavljaju, bilo da dijete pri tome koristi ili ne koristi neke predmete.
Poželjno je da dijete u ovom dobu može koristiti igračke koje će potaći njihovu aktivnost i znatiželju,a samim tim i učenje.