Tag Archives: gustav krklec

Praznik ljeta

Lipanj širi raskoš ljeta.
Ispred škole lipa cvjeta.
Zibaju se na sve strane
zlatnog praha pune grane.

Praznik ljeta

Lipanj širi raskoš ljeta.
Ispred škole lipa cvjeta.

Zibaju se na sve strane
zlatnog praha pune grane.

Nad žitom se ševe dižu.
Zadnji dani škole stižu.