Tag Archives: dar

Sveti Niko donesi mi

Sveti Niko, donesi mi kakav dar,
ali gledaj neka bude i slatkiša par.

Moja čizma već je čista,
jer ti voliš da se blista.

Pauk romantičar

Ljeta više nema.
Svi pauci mreže pospremaju,
u svojim rupama neki već drijemaju.

Samo jedan pauk
još se ne sprema
– gospodin P. Muholović,
evo baš penje se uz jedan borić.

Valentinovo

U kutu skrivena
dok mama ne gleda,
srce sam crveno
za tebe bojila.

Kad raziđu se svi
i budeš sasvim sam,
tad stavit ću ga tu-
na ispružen dlan.