Prvi put

U životu sve se
proba prvi put,
lakše drugi put
nego prvi put.

Ujutro sam prvi put
obukao sam kaput.
Obuo sam i postole
da sa kata siđem dolje.

Prvi put sam u životu
udario nogom loptu.
Zar to uspjeh velik nije,
a godine imam dvije.

Kuzman Landeka

Izvor: landeka.info

marginheight=before