Roda

Jutros je na moj krov
bijela roda sletjela,
možda je pod krilom
seku mi donijela.

Oduvijek imao sam
neobičnu želju neku,
igrati se s nekim i
i da imam seku.

Znam da jednom davno
pitala me mama?
Hoćel’ seku donijet’ roda
ili ću je rodit sama?

Ipak su nam rekle
naše drage mame.
Roda ne donosi djecu,
već ih rađaju same.

Kuzman Landeka

Izvor: Landeka

marginheight=before