Daily Archives: studeni 20, 2013

Gljiva i muha

Jedna gljiva ludara
u prsa se udara,
kuka, cvili, nariče:
“Što ću, majko premila,
kad sam svima nemila!?”