Strašilo

Strašilo u polju stoji,
ono nikog se ne boji,
jer je čuvar pravi,
pa se važan pravi.

Kada crna vrana
poleti sa grana
Straško vikne stoj,
kukuruz je moj.

Kukuruzi mirno žute,
Dane berbe svoje broje,
Strašilo ih čuva
Kao blago svoje.

Mira Blatančić

Izvor: http://www.zlatnadjeca.com

Mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić

marginheight=before