Bodljikava svađa

Jedan kesten
i jedan jež
malo se posvađali.
Malo se svađali,
a onda i potukli.
I jedan i drugi
deblji kraj izvukli:
jež kestena izbodljikao,
a kesten ježa nabodljikao.
I sve to
zbog jednog suhog šumskog lista
kojeg su oba za jastuk odabrali,
iako je sasvim blizu
istih takvih bilo trista.
Što ćeš, kad su tvrdoglavi.
Vera Zemunić
Mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić
marginheight=before