Brojke i slova

Slova, brojke, brojke slova,
u krug stalno sve se vrti,
okružen si uvijek njima
od rođenja pa do smrti.

Pod brojkom si nekom rođen,
slovima se piše ime,
znakovi su ovi važni,
obilježeni svi smo time.

Neke brojke nose sreću,
neke loši završetak,
pogotovo brojka trinaest,
ako još je k tome petak.

Druge nose više sreće,
na lotu je brojka sedam,
od milijun suigrača,
dobitnik je samo jedan.

Slovima se pišu dani,
brojkama se broje sati,
od početka sve se broji,
sve prolazi da se vrati.

Kuzman Landeka

Izvor: http://landeka.info

marginheight=before