Daily Archives: rujan 4, 2013

Pauk romantičar

Ljeta više nema.
Svi pauci mreže pospremaju,
u svojim rupama neki već drijemaju.

Samo jedan pauk
još se ne sprema
– gospodin P. Muholović,
evo baš penje se uz jedan borić.