Djeca trebaju skakati

“Pustite dijete da se vrti do mile volje, da skače po krevetu dok mu ne dosadi… Čak i ako padne, veća šteta od toga bit će da mu zabranjujete spomenute igre jer mu na taj način usporavate razvoj mozga! ”

Dr. Ranko Rajović

Koliko često ste se našli u situaciji da djetetu kažete “Ne trči, ne skači, ne vrti se”. Međutim govoriti mu da to ne radi koči njegov razvoj. Djetetu je to urođena potreba, a uz to je vrlo korisna.
Ako mozak ne dobiva impulse za razvoj,ako mozak nema dobro stimulativno okruženje, nastaje oštećenje koje se poslije ne može popraviti. Treba znati da je ključna stvar, uz genetiku, stimulacija, odnosno rad s djetetom, izbjegavanje štetnih aktivnosti.Jedna od tih štetnih aktivnosti svakako je mirovanje, posebno u razdoblju do pete godine života.
Mozak traži stimulaciju za razvoj, a u današnje vrijeme je dobiva vrlo malo upravo zato jer su djeca statična, puno vremena provode ispred televizora, računara, sjedeći,a na taj način ne može dobiti stimulaciju. Stoga djetetu treba omogućiti da što češće i što više skače na trambolini, trči, borave u prirodi, penju se po penjalicama, penju po užadima, vrte u krug i rade sve što ih tjera na pokretanje, naravno u sigurnom okruženju.

marginheight=before