Razočarani komarac

Mnoga bića nepravedno
optuže komarca,
a pčelu bi nagradili
čak i pored žalca.

Svakom smeta kad ga bocne
to nestašno biće,
a pčelu bi, kad bi mogli,
zvali i na piće.

Sakrije se iza lampe,
zavjese il’ sata…
Nema šanse, pronađu ga
čim otvore vrata.

Nije lako cijeli tjedan
živjeti u stresu.
Želi hitno promijeniti
ime i adresu.

Natali Šarić

Izvor: http://www.zlatnadjeca.com/

Mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić

marginheight=before