Modro pramaljeće

Zamodrilo se nebo,
zamodrila se trava.

Mislili smo da
narod ljubica još spava.

A one, iako još snene,
radosno prekrile sagove zelene,
pa se sve kao more plavi, plavi,
a od mirisa sve ti se
zamuti u glavi.

Kos zviždavi poletio
da prenese glas:
– Za proljetnu svečanost
stigao je čas.

Vera Zemunić

Izvor: http://zlatna-djeca.blogspot.com

Mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić

marginheight=before