Djeca su ukras svijeta

Nema svijeta ni planete,
gdje ne može stići dijete,
jer sve dječje staze vode,
od igre do slobode.

Cvijeće je ukras bašte,
pčela je ukras cvijeta,
a djeca puna mašte,
djeca su ukras svijeta.

Lijepe riječi, prve tajne,
i sve želje dječje sjajne,
neka planu, nek’ se rode,
od igre do slobode.

Cvijeće je ukras bašte,
pčela je ukras cvijeta,
a djeca puna mašte,
djeca su ukras svijeta.

Autor: Ljubivoje Ršumović (izvorno na ekavici)
Uglazbio: Arsen Dedić

Izvor: zlatna-djeca.blogspot.com

Mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić

marginheight=before