Kako djecu vježbati samokontroli?

Samokontrola je nešto o čemu rijetko razmišljamo kada je riječ o djeci, ili smatramo da će je djeca  steći sama po sebi. Ipak, ona se treba vježbati, izgrađivati još u ranom djetinjstvu. Prvo, vrlo je važno znati da samokontrola nije isto što i disciplina.

Samokontrola se uči kroz mnogobrojna otkrivanja i ponavljanja. Ona se dešavaju polako i tokom cijelog djetinjstva. Evo nekoliko ideja kako potaći u unaprijediti dječju samokontrolu:

-djeci treba omogućiti da iskuse aktivnu igru jer su tada angažirana, u igri su fokusirani na događaje u samom činu igre, te moraju pronalaziti ravnotežu između impulzivnosti i samokontrole

-ne trebate djetetu davati puno informacija o tome što mu objašnjavate, budite kratki i sažeti da bi mogao da se koncetrira na ono što mu pričate, i dajte mu vrijeme da bi informaciju “preradi”

-ukoliko je dijete ispravno odreagovalo, svakako ga pohvalite za njegovo ponašanje i stav, nagradite ga svojom pažnjom, dijete voli vašu pažnju i nježnost

-potičite dječje interese jer je vrlo važno dijete ohrabrivati da usavršava svoje vještine, jer će istodobno kroz takve aktivnosti usavršavati i svoje samousmjeravanje

marginheight=before