Daily Archives: veljača 4, 2013

Valentinovo

U kutu skrivena
dok mama ne gleda,
srce sam crveno
za tebe bojila.

Kad raziđu se svi
i budeš sasvim sam,
tad stavit ću ga tu-
na ispružen dlan.