Jankova čitanka

Kad je tata Janku
kupio čitanku,
tad je knjiga ova
bila sasvim nova.

A sad, kad je vidiš,
zbilja se zastidiš,
koliko su strane
ružno zamazane.

Tri lista već žuta,
posve istrgnuta,
a na osmoj strani
crnci nacrtani.

Onu pjesmu kratku
o učenom patku
već do sada prlja
šest tintanih mrlja.

Kad tu knjigu vidiš,
zbilja se zastidiš,
koliko je Janko
ružni zamazanko.

Ratko Zvrko

Izvor: Zlatna djeca – Mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić

marginheight=before