Treba li istrajati u dosljednosti?

I roditelji i učitelji, kao i druge osobe koje su vezane uz rad sa djecom često su u iskušenju.

Biti dosljedan uvijek i u svakoj situaciji, jer se tako odgaja, usvaja i disciplinira. Ili ne?

Iako smo bombardovani informacijiama kako djeci ne treba popuštati nego biti dosljedan  svojim odgojnim metodama ,hoće li one biti najučinkovitije u svakoj situaciji.

Ipak neće. Svaku situaciju treba posmatrati zasebno, drugačije i u skladu sa sredinom u kojoj se događa.

Nekad će dosljednost imati kontraefekat. Veći uspjeh možete postići dogovorom sa djetetom, ukoliko imate neku dobru ideju ili prijedlog.

Djeca su kreativna, a i roditelji i učitelji također trebaju iskazati svoju kreativnost u komunikaciji sa njima, te će se  ta kreativnost višestruko isplatiti.

marginheight=before