Daily Archives: listopad 28, 2012

Kruška i jabuka

(Jedna pokraj druge
uz isprepletene grane,
provode kruška i jabuka
svoje jesenske dane)

Jabuka:

Vidi kako si žuta,
uskoro ćeš pasti s grane,
a ja u svom crvenilu
provodim sretne dane.

Kruška:

Zar još nisi naučila
načelo svake struke?
Nikad ne mješaj
kruške i jabuke!