Daily Archives: listopad 15, 2012

Koliko košta lijepo ponašanje?

U svom radu su djecom predškolskog uzrasta mogla sam vrlo često primjetiti da se djeca rijetko pozdravljaju, zahvaljuju i mole kada nešto trebaju.

Radije govore “Hoću vode”, “Daj mi tu igračku” i sl. Kako i kada početi s djecom komunicirati prema pravilima bontona?

Vrlo rano, jos od samog usvajanja prvih riječi. Vrlo je važno djeci se obraćati kulturno, uvijek ih napomenuti da se pozdrave, bez obzira da li tek uče pričati ili već uveliko pričaju.