Zemlja snova

Nedavno sam bio
u zemlji snova,
vidio sam u njoj
što šta nova.

U njoj sam se vozio
neobičnim vlakom,
tračnica on nema
već putuje zrakom.

Vidio sam sasvim
jednu čudnu stvar,
miš i mačka plešu
jer su novi par.

To još nije ništa
što sam vidio juče,
po dvorištu kit se šeće,
a na krovu krava guče.

U toj divnoj zemlji
nitko te ne tjera,
kozlići za stolom sjede,
sa ovcama vuk večere.

Ako vas zanima
što još tamo ima nova?
Umjesto lisice
poštu nosi sova!

Kuzman Landeka

Izvor: Landeka

marginheight=before