Putovanje po sobi

Igrica je vrlo zgodna kada smo s djecom prisiljeni biti u kući, iako se može igrati i naprimjer u šumi.

Za igru je potrebno malo vremena, dobre volje i jedan ceker, torbica, košara ili možda mala kutijica.

S djetetom se dogovorimo od čega ćemo skupljati predmete. Recimo skupljaćemo drvene predmete.

I kažete djetetu da ćete polako izbrojati do 20, a da ono za to vrijeme pronađe u sobi, ili kući što više drvenih predmeta.

Kada izbrojite  do 20 dijete dolazi sa skupljenim predmetima, brojite ih i imenujete. A zatim sve ispočetka sa drugim materijalom ( plastika, platno, metal…)

Varijanta za igru u šumi je vrlo slična. Možete skupljati na jedno mjesto zadate predmete ( šišarke, grančice, kamenčiće…)

marginheight=before