Snjegović u kaputu

Dječak: Snjegoviću pokraj puta,
zašto stojiš bez kaputa?

Snjegović: Imam kaput,zar to nisi znao?
svu noć mi ga vjetar tkao.

Dječak: Vjetar tkao? A od čega?

Snjegović: Od pahulja i od snijega.

Dječak: Vidi, stvarno! Mogao sam znati.
A ja sam već mislilo svoj kaput dati.

 

Jadranka Čunčić Bandov (izvor: Lukin portal za djecu i obitelj)

marginheight=before