Prometna nezgoda

Ide rak unatrag

Kroz treset i mulj.

Nagazi na malu žabu

Stane joj na žulj.

 

-O, pardon! reče on

a žabica zakrekeće

i uljudno reče:

-Kvak –kvak

ništa zato

gospon rak!

 

Već je mrak,

Pa ne znate

Da idete unatrag.

Kvak-kvak-kvak!

 

Zlata Kolarić Kišur

marginheight=before