Proljetni pozdrav

Prije neg bijela rada

Izgubi vijenac s glave,

Požurimo iz grada

U brda što plave.

 

Požurimo  iz grada

Što nas od sunca skriva

Tamo gdje bila rada

U travi srećna sniva.

 

Nasiha Kapidžić-Hadžić

marginheight=before