Čarobna vrećica

Ovo je igra koja se može igrati u raznim varijantama. Za igru je potrebna jedna vrećica kojoj se može stegnuti gornji dio. U vrećicu se mogu:

– staviti razni predmeti različitih materijala i oblika, kao i površina (npr. kocka, autić, šišarika, bojica, loptica, lutkica, haljinica od lutke…)

-staviti kartice sa različitim životinjama, zanimanjima, predmetima

U prvoj varijanti dijete stavi ruku u vrećicu i pokušava pogoditi koji je predmet u pitanju.

Kada kaže što je u pitanju vadi predmet iz vrećice.

U drugoj varijanti dijete izvuče karticu i imenuje ono što je na kartici.

marginheight=before